Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

Η Τράπεζα της Ελλάδας απαγορεύει στο Δημόσιο να ερευνά τα βιβλία της!


Δείτε τι αναφέρει στο άρθρο 48 του καταστατικού της.

Ιδιωτική δεν είναι; 
Ποια άλλη ιδιωτική εταιρεία απαγορεύει στο Δημόσιο 
να ερευνά τα βιβλία της;