Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Για να μην μας περνάτε για cons κ. Πετσάλνικε


Βουλευτής τις του ελβετικού κοινοβουλίου είπε ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 2005 δεν συνεργάζονται με την πρόθυμη προς τούτο ελβετική κυβέρνηση, ώστε να αποκαλυφθεί ποιοι έλληνες έχουν λογαριασμούς στην Ελβετία. 

Το γεγονός αυτό ανεκοίνωσεν επισήμως η ελβετίδα υπουργός Οικονομικών στο ελβετικό κοινοβούλιο, ενώ η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε ούτε σχόλιο. Απλώς έφαγε τη χλαπάτσα. Ο αίλουρος, όμως, Πρόεδρος της Βουλής δεν αφήνει τίποτε να..
πέσει κάτω. Ακριβώς όπως έκανε και με την αυθαίρετη πισίνα του. Ζήτησε από τον ελληνικής καταγωγής ελβετό βουλευτή να δώσει στοιχεία.

Πάλι καλά που δεν του είπε αν έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα, ώστε να προστατέψει την τιμή των άτιμων ελλήνων βουλευτών και όλου του εργολαβοπολιτικού συμπλέγματος. 

Κύριε Πετσάλνικε, επειδή έχω ακούσει τόσους πολλούς βουλευτές να λένε τη γνωστή αρλούμπα «Έχετε την εξουσιοδότησή μου να ανοίξετε όλους τους λογαριασμούς μου, για να διαπιστώσετε την αλήθεια», με την οποία καθαρίζει τη μπουγάδα, σας προτείνω την ακόλουθη πολύ απλή διαδικασία: 
 α] ζητείτε από την Τράπεζα της Ελλάδος να σας δώσει κατάλογο όλων των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελβετία [επωνυμία, διεύθυνση κ.λπ.] 
 β] ετοιμάζετε ένα ενιαίο έντυπο εξουσιοδότησης σύμφωνο με το ελβετικό δίκαιο και απευθυνόμενο προς όλες τις ανωτέρω τράπεζες, με το οποίο ο υπογράφων εξουσιοδοτεί τον έλληνα Πρέσβη στην Ελβετία, αλλά και την Υπουργό Οικονομικών της Ελβετίας, να λάβουν γνώση οποιουδήποτε λογαριασμού κατέχει σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελβετία. 
 γ]το έντυπο διανέμεται στους εν ενεργεία βουλευτές καθώς και σε όσους διετέλεσαν βουλευτές από το 1981 και μετά, εφ’ όσον είναι εν ζωή, εάν δε έχουν αποβιώσει, στους κληρονόμους τους, οι οποίοι καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και να υπογράψουν το έντυπο ενώπιον συμβολαιογράφου. 
δ] Επικολλάται στο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο το γνωστόν Apostille και όλα τα πληρεξούσια παραδίδονται σε σας κ. Πρόεδρε, ο οποίος τα αποστέλλετε στην ΤτΕ, η οποία τα διαβιβάζει στον έλληνα πρέσβη στην Ελβετία. 
ε] Ο έλληνας πρέσβης τα καταθέτει στις οικείες τράπεζες και αναμένει. 
στ] μόλις ο έλληνας πρέσβης λάβει τις απαντήσεις, τις αποστέλλει σε σας και σεις αναρτάτε αυθημερόν στο διαδίκτυο αφ’ ενός όλες τις απαντήσεις όλων των τραπεζών αφ’ ετέρου κατάλογο όλων των βουλευτών ή των κληρονόμων τους που δεν υπέγραψαν το ως άνω πληρεξούσιο. 

Απλά και παστρικά. Όλα τα άλλα είναι του chef des cons Panglanos. 

 Σωτήριος Καλαμίτσης