Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Όλα τα είχε η κτηματαγορά, το πράσινο χαράτσι της έλειπε


Όλα τα είχε η Μαριορή στην αγορά ακινήτων, το ενεργειακό πιστοποιητικό της έλειπε. Δε φτάνει που θα κληθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να πληρώσουν πάνω από 7 δισ. σε φόρους και χαράτσια μέσα στο 2012, από τη Δευτέρα (9 Ιανουαρίου θα πρέπει να πληρώνουν χαράτσι για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού. Ολα τα σπίτια, καταστήματα και γραφεία άνω των 50 τ.μ. που θα ενοικιάζονται πρέπει υποχρεωτικά να έχουν ενεργειακό πιστοποιητικό. Αυτό θα κοστίζει από 1 έως 2,5 ευρώ το τετραγωνικό κατ’ ελάχιστο συν ΦΠΑ 23%. Στο εξής οι εφορίες δε θα δέχονται συμβόλαια ενοικίασης αν αυτά δεν έχουν τον αριθμό πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού και αντίγραφο αυτού.
Οποίος δηλαδή θελήσει να ενοικιάσει κάποιο ακίνητο, πρέπει να φωνάξει ενεργειακό επιθεωρητή, αυτός θα μετρήσει πόση ενέργεια καταναλώνει, θα το κατατάξει ανάλογα με το πόσο ενεργοβόρο είναι, θα προτείνει εργασίες αποκατάστασης και θα εκδώσει το πιστοποιητικό. Ο ιδιοκτήτης, εν μέσω κρίσης και απαξίωσης των ακινήτων πρέπει να τον πληρώσει υποχρεωτικό με ένα χαράτσι σίγουρα πάνω από 200 ευρώ τουλάχιστον. Αν το ακίνητό του είναι ενεργοβόρο χάνει την αξία πώλησής του ή ενοικίασης.
Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται:
1. Νέες μισθώσεις κτισμάτων (κατοικιών-επαγγ/κών) συνολικής επιφανείας κάτω των 50 τ.μ.
2. Παρατάσεις παλαιών μισθώσεων με τον αυτό υφιστάμενο μισθωτή.
3. Τροποποιήσεις όρων υφισταμένων μισθώσεων (π.χ. μειώσεις καταβαλλόμενων μισθωμάτων).
4. Μισθώσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα.
5. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και τα εργοστάσια, οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα βαφεία, τα ξυλουργεία, τα παρασκευαστήρια τροφίμων, τα καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα οργανωμένα πλυντήρια ρούχων, τα αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης καθώς και τα εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, διυλιστήρια και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας.
6. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αποθήκες καταστημάτων (αλλά και κατοικιών), οι αποθήκες μουσείων, στάβλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία κλπ.
7. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.