Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Μια Ελληνική Ιστοσελίδα που προσφέρει ειδικό λογισμικό για άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους

 Στόχος της ιστοσελίδας αυτής είναι η ενημέρωση τον Ατόμων με Αναπηρία σχετικά με τις λύσεις που τους παρέχουν οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής χωρίς κόστος.

 Συγκεκριμένα παρουσιάζονται με ένα οργανωμένο και συστηματικό τρόπο τα βοηθήματα που επιλέχθηκαν ύστερα από έρευνα στο Διαδίκτυο και δοκιμάστηκαν στο Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 Για κάθε Ελεύθερα Διαθέσιμο Λογισμικό δίνεται μια τυποποιημένη σύντομη περιγραφή με τις περισσότερο χρήσιμες πληροφορίες όπως: όνομα προϊόντος, έκδοση, κατασκευαστής, κατηγορία προϊόντος, σχετιζόμενες αναπηρίες, περιγραφή εφαρμογής, λειτουργικό σύστημα, διαδικασία εγκατάστασης, ρυθμίσεις, και τρόπος λήψης του λογισμικού.

  • Τύφλωση                 Τύφλωση 
  •  Κινητική αναπηρία Κινητική αναπηρία
  •  Χαμηλή Όραση       Χαμηλή Όραση
  •  Απώλεια Ακοής       Απώλεια Ακοής
  • Αναπηρία Λόγου      Αναπηρία Λόγου
  •  Δυσλεξία                  Δυσλεξία

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στην σελίδα με τρείς τρόπους:
  1. "Παρουσίαση κατά Αναπηρία" Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη κατηγορία αναπηρίας που επιθυμείτε εμφανίζονται όλα τα βοηθήματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν.
  2. "Παρουσίαση κατά Βοήθημα" Επιλέγοντας μια από τις κατηγορίες βοηθημάτων εμφανίζονται όλα τα βοηθήματα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.
  3. Τέλος, επιλέγοντας "Εμφάνιση Όλων" μπορείτε να δείτε όλα τα βοηθήματα.
Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής προσφέρουν σήμερα σημαντικές δυνατότητες που διευκολύνουν την καθημερινή ζωή και την κοινωνική ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και των ηλικιωμένων. 

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι:http://access.uoa.gr/fs/gre/pages/home

Πηγή "assosgreek"