Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

3 Δεκεμβρίου 2011 όχι δεν γιορτάζουμε…!!!


Η 3η του Δεκέμβρη, αφιερωμένη στους/στις Ανθρώπους με Αναπηρία, είναι Ημέρα απολογισμού…
Ενδεικτικά λοιπόν υπενθυμίζουμε:
Την πρώτη Ευρωκαταδίκη της χώρας μας για την μη τήρηση των αυστηρά προβλεπόμενων εκ του νόμου προϋποθέσεων / προθεσμιών για την επιβολή αναγκαστικού εγκλεισμού σε Ψυχιατρική Κλινική (Υπόθεση Βενιός κατά Ελλάδος Ιούλιος 2011).
Την επιβολή ακούσιων νοσηλίων σε ποσοστό στατιστικά προσεγγιζόμενο σε 55 με 65% στην Ελλάδα σε αντίθεση με τα λοιπά Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία εγγίζει το 7 με 8%.
Τις θλιβερές συνθήκες φιλοξενίας, που επικρατούν στα αναχρονιστικά Ιδρύματα της χώρας μας, που παραπέμπουν σε εποχές «Μεσαίωνα…». Πίσω από σιωπές και ερμητικά κλειστές πόρτες.
Το δημοσιοποιούμενο πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για την σύνολη διαβίωση των φιλοξενούμενων στο ΚΕΠΕΠ Λεχαινών (Απρίλιος 2011). Από τον Απρίλη, που εκπονήθηκε το πόρισμα ως σήμερα πόσα βήματα έχουν γίνει αλήθεια από πλευράς ελέγχου, λογοδοσίας και απόδοσης ευθυνών…;; Και πόσα θα πρέπει να γίνουν εν γένει για την άμβλυνση του φαινομένου της Ιδρυματοποίησης στης πάσης φύσεως «κλειστές δομές» τέτοιου μη αποδεχτού πανευρωπαϊκά προτύπου μεταχείρισης των διαβιούμενων σε αυτές…;;;
Την επί τρεισήμισι χρόνια εκκρεμή προκήρυξη του Ν. 2643/1998 του έτους 2008, περί αναγκαστικής τοποθέτησης προσώπων όλων των ρητά προβλεπόμενων προστατευόμενων κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων των Πολιτών/ισών με Αναπηρία σε ολόκληρη την επικράτεια.
Την αθρόα περικοπή ύψους 50% στα καταβαλλόμενα από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασαλίσεων ποσά στα Ορθωτικά, Ορθοπεδικά είδη και τεχνητά βοηθήματα, με το μέλλον να παραμένει αβέβαιο για τους/τις Δικαιούμενους/ες με Αναπηρία…
Την βάναυση αφαίρεση των στοιχειωδών παροχών φαρμακευτικής περίθαλψης για τους/τις Θαλασσαιμικούς/ες.
Την κατ’ ουσίαν κατάργηση των Προγραμμάτων Διερμηνείας από τους/τις Χρήστες/ριες της Κοινότητας των Κωφών.
Ο κατάλογος παραμένει ανοιχτός… η δε καταγραφή εκ μέρους μας σκοπεί στο να καταδείξει, ότι στην Κοινωνία μας υφίσταται και μία «πραγματικότητα ανθρώπινων εμπειριών», στην οποία οφείλουμε να στρέψουμε το βλέμμα.
Όχι σήμερα δεν γιορτάζουμε…
Είμαστε εδώ για να θυμόμαστε το Δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και στην αποδοχή με όρους ισότητας και μη διάκρισης των Ανθρώπων με Αναπηρία…
Όλες τις ημέρες του χρόνου…!!!
Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε… κυρίως όμως για να κατανοήσουμε και να σεβαστούμε τον/την Συνάνθρωπο…
«Βιώνουμε και επιβιώνουμε σε σκληρές εποχές… πιο σκληρές όμως οι αντιφάσεις τους.”
Αναφορές:
«Μας έχουν προγράψει» δηλώνουν οι Έλληνες θαλασσαιμικοί.» άρθρου δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική στήλη «Επί ίσοις όροις» την 8η Νοεμβρίου 2011 του Αντώνη Σκορδίλη.
«Ο παρατεταμένος εμπαιγμός του ΙΚΑ στους ασφαλισμένους με αναπηρία»<a href=”http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=319079″> άρθρο δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική στήλη «Επί ίσοις όροις» την 19η Οκτωβρίου 2011 του Αντώνης Σκορδίλη.
«Οι κωφοί μένουν χωρίς διερμηνέα.» Άρθρο δημοσιευμένο στην Έντυπη Έκδοση της Ελευθεροτυπίας την 16η Σεπτεμβρίου 2011.