Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Μέσω διαδικτύου οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ


Νέα διαδικασία on line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας θα παρέχει από τις 10 Ιανουαρίου η διοίκηση ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών, δηλαδή με μέτρα κατά της γραφειοκρατίας, της αδιαφάνειας και της διαφθοράς.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, μέσω Διαδικτύου, θα μπορούν να λαμβάνουν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας οι εξής φορείς αναλυτικά:
  • Φορείς ή πρόσωπα που έχουν πιστοποιηθεί ή θα πιστοποιηθούν στο μέλλον (δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, τραπεζικά ιδρύματα, συμβολαιογράφοι, κ.λπ.) τόσο για απογεγραμμένους εργοδότες όσο και για αναπόγραφες επιχειρήσεις/επιτηδευματίες, αποκλειστικά για τις συναλλαγές με αυτούς.
  • Απογεγραμμένοι εργοδότες κοινών επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ή θα πιστοποιηθούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).
  • Απογεγραμμένοι εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ή θα πιστοποιηθούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την υποβολή της ΑΠΔ και μόνο για μεταβίβαση κτίσματος και συμμετοχή σε δημοπρασίες.
Παράλληλα, μέσω των υπηρεσιών εσόδων των υποκαταστημάτων και παραρτημάτων του Ιδρύματος, θα μπορούν να λαμβάνουν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας όλοι οι εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων.
Επισημαίνεται ότι η νέα διαδικασία της on line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας θα συνοδεύεται και από τη δυνατότητα επιβεβαίωσης της εγκυρότητάς τους, μέσω διαδικτύου, όπως προβλέπεται από την υπ' αριθμ. Φ.1132/25754/1695/15-12-2011 απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Τα οφέλη από την εφαρμογή της on line χορήγησης και επιβεβαίωσης της ασφαλιστικής ενημερότητας είναι σημαντικά, καθώς αντιμετωπίζεται στην πράξη η γραφειοκρατία, μειώνεται περαιτέρω η ανάγκη επίσκεψης των πολιτών στα υποκαταστήματα του Ιδρύματος -και με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η παραγωγικότητα των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τρίτων φορέων, των επιχειρήσεων και των πολιτών-, ενώ μηδενίζονται οι περιπτώσεις ύπαρξης πλαστής ασφαλιστικής ενημερότητας και εξαλείφονται φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς που ζημιώνουν τόσο τους ασφαλισμένους όσο και τις επιχειρήσεις.