Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

Ὁ παράνομος «πρωθυπουργός»


Ὁ Λουκᾶς Παπαδῆμος εἶναι παράνομος «πρωθυπουργός» καί ἐπελέγη ἀπό ξένα κέντρα ἐξουσίας (Μέρκελ, Σαρκοζί, Δ.Ν.Τ.), ἀπό παραιτηθέντα πρωθυπουργό, ἀπό τήν ἀξιωματική ἀνιπολίτευσι, ἀπό τούς διαπλεκόμενους (ἐπιχειρηματίες καί ΜΜΕ), ἀπό τραπεζίτες (ἐγχώριους καί μή) καί ἀπό τοκογλύφους!
Ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ, μέ ποιό δικαίωμα μαζεύτηκαν ὅλοι αὐτοί, μᾶς ἐπέβαλαν τήν γνώμη τους καί τόν «πρωθυπουργό» πού ἐξυπηρετεῖ τά συμφέροντά τους; Ἅν τό ἔχετε καταλάβει, συνετελέσθη ἕνα ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ὁ ἔκπτωτος «πρωθυπουργός» (G.A.P.) -παρά τό ὅτι ἐξηπάτησε τόν ἑλληνικό λαό μέ σωρεία ψεμμάτων καί πῆρε τήν ἐξουσία, τήν ὁποία στήν συνέχεια ἀπεμπόλησε  - εἶναι ὁ ἠθικός αὐτουργός τοῦ πραξικοπήματος. 
Ἄρθρο 120, παράγραφοι 3 καί 4 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος:
3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»
Ἐπίσης ἄρθρο 1 παράγραφοι 2 καί 3:
2. Θεμέλιο τοῦ πολιτεύματος εἶναι ἡ λαϊκή κυριαρχία.
3.Ὅλες οἱ ἐξουσίες πηγάζουν ἀπό τόν Λαό, ὑπάρχουν ὑπέρ αὐτοῦ καί τοῦ ἔθνους καί ἀσκοῦνται ὅπως ὁρίζει τό Σύνταγμα.
Ὅλο τό σάπιο πολιτικό σύστημα, ἔχει ἀπεμπολήσει τά δικαιώματα καί τίς ἐξουσίες πού τοῦ ἔδωσε ὁ Λαός. Ὅλο τό πολιτικό σύστημα
εὑρίσκεται ἀπέναντι στόν Ἑλληνικό Λαό.Ὅλο τό πολιτικό σύστημα καί οἱ σύν αὐτῷ (ἐπιχειρηματίες, διαπλεκόμενοι, ΜΜΕ, καί κομματόσκυλα)
συνεχίζουν νά εἶναι οἱ ἔχθροί του Λαοῦ ἐξυπηρετῶντας τά συμφέροντα τοῦ ἐγχωρίου καί εἰσαγωμένου κεφαλαίου. 
Ὁ πόλεμος συνεχίζεται. Συντόμως, ἡ νόμιμος ἐξουσία θά ἀποκατασταθῇ.
Μινώταυρος