Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Στα 20,5 δισ. ευρώ το έλλειμμα στο 11μηνο, με τις δαπάνες να αυξάνονται

Στα 20,49 δισ. ευρώ διαμορφώνεται το 11μηνο το έλλειμμα σε δημοσιονομική βάση, έναντι στόχου 21.063 εκατ. ευρώ (όπως προσδιορίστηκε στον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του 2012) και 19,516 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010. 

Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού εμφανίζονται μειωμένα κατά 3%, σε ετήσια βάση, ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 6,2%, κυρίως λόγω των αναγκών των Ταμείων και του ΟΑΕΔ. 

Η επίτευξη των στόχων για το 2011, απαραίτητη προϋπόθεση για τη μη λήψη νέων μέτρων το 2012, φαντάζει πλέον πολύ δύσκολη.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκύπτει μείωση των καθαρών εσόδων του προϋπολογισμού κατά 3% και αύξηση των δαπανών κατά 6,2%. 

Συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) είναι μειωμένα έναντι του νέου στόχου κατά 165 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 738 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 43.860 εκατ. ευρώ και εμφανίζονται μειωμένα κατά 3% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010. 

Την υστέρηση των εσόδων το υπουργείο Οικονομικών αποδίδει κυρίως στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος, λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και της μείωσης των εισοδημάτων, καθώς και στις αυξημένες επιστροφές φόρων, λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Η υστέρηση έναντι του στόχου για το ίδιο διάστημα, οφείλεται -σύμφωνα πάντα με το ΥΠΟΙΚ- σε καθυστερήσεις είσπραξης των φορολογικών εσόδων που προέκυψαν από την πολυήμερη απεργία του προσωπικού της ΓΓΠΣ και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, καθώς και στη μετάθεση στον τελευταίο μήνα του έτους, της είσπραξης εσόδων από την ΕΕ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 81,2% ή κατά 1.184 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 11μηνο του 2010.

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του ενδεκαμήνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα των εσόδων του 2011, σε εθνικολογιστική βάση, καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 2012, ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 2010. 

Η ανεργία αυξάνει τις δαπάνες

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3.657 εκατ. ευρώ ή 6,2% έναντι του 2010. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:

  • στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 2.638 εκατ. ευρώ ή 20,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010,
  • στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 3% ή 1.339 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, που οφείλεται στην αύξηση των δαπανών για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 2.768 εκατ. ευρώ, η οποία υπερέβη τη μείωση κατά 1.429 εκατ. ευρώ των υπολοίπων κατηγοριών δαπανών.
Βασικοί αποδέκτες των αυξημένων επιχορηγήσεων ήταν:
  • τα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 1.611 εκατ. ευρώ (κυρίως το ΙΚΑ κατά 1.583 εκατ. ευρώ, ο ΟΑΕΕ κατά 100 εκατ. ευρώ και το ΝΑΤ κατά 42 εκατ. ευρώ), εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές.
  • ο ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 410 εκατ. ευρώ και
  • τα νοσοκομεία, κατά 1.059 εκατ. ευρώ, για την πληρωμή των προμηθειών του έτους 2011 (δόθηκαν επιπλέον 89 εκατ. ευρώ για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).
Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 40,1% ή 2.874 εκατ. ευρώ.

Από το υπουργείο επισημαίνεται ότι όλα αυτά τα στοιχεία αφορούν μόνον στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης- κατά τον ορισμό του ESA95- που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.

Πηγή "in.gr"