Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

«Δέν ἐλπίζω τίποτα, δέν φοβᾶμαι τίποτα, εἶμαι ἐλεύθερος»


Τό δημοψήφισμα, πού δέν ἔγινε – παίζει νά ἦταν μπλόφα γιά νά ἀποχωρήσῃ ὁ ὀσφυκάμπτης καί νά παραδώσῃ τήν καυτή πατάτα καί νά συμπαρασύρῃ στήν εὐθύνη τῆς καταστροφῆς τῆς χώρας ὅλο τό πολιτικό σύστημα – ὡδήγησε τήν χώρα σέ «κυβέρνησι ἐθνικῆς ἐνότητος». Οἱ δικτάτορες τῶν Βρυξελλῶν (καί Βερολίνου), ἀπεφάσισαν καί διέταξαν τό ἑλληνικό προτεκτορᾶτο νά ψηφίσῃ  καί δεσμευτῇ ἐγγράφως ἥ νέα δανειακή σύμβασις ἀπό ὅλα τά κόμματα πού στηρίζουν τήν μεταβατική; κυβέρνησι.
Ἐπίσης, ἡ οἰκονομία τῆς χώρας θά τεθῇ ὑπό τήν στενή παρακολούθησι τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινότητος.
Ἡ ΝΔ, ἀπεδέχθη ἐκούσα, ἄκουσα τά μέτρα πού συμφώνησε ἡ ἀπελθούσα κυβέρνησις μέ τήν τρόικα. Δηλαδή, τό χαράτσι στήν ΔΕΗ θά εἰσπραχθῇ κανονικότατα.  
Ἕνα ἄλλο μέτρο στό ὁποῖο διαφωνοῦσε (ἡ ΝΔ) ἦταν οἱ ἀπολύσεις. Κι αὐτό θά δρομολογηθῇ κανονικότατα.
Μιλοῦσε γιά ἀνάπτυξι ἀλλά ποῦ λεφτά γιά ἐπενδύσεις. Οἱ ξένοι δέν ἔρχονται στό Ἑλλαδοξεφτιλιστάν γιά ἐπενδύσεις. Κάτι ἄραβες, ἀγνώστου προελεύσεως καί οἰκονομικῆς ἐπιφανείας, μόνον. Σέ πτωχευμένη χώρα δέν ποντάρεις.
Συμπέρασμα: Ἐφ΄ὅσον ἡ Νέα Δημοκρατία, τό Πα-σοκ καί ὁ ΛΑ.Ο.Σ. συνεφώνησαν καί ἀπεδέχθησαν τά ὑποδειχθέντα ἀπό τήν «εὐρωπαϊκή χούντα» ὅλα τά νέα οἰκονομικά μέτρα πού ἀπεφασίσθη – τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2011 – νά ἐφαρμοστοῦν, ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ (καί δέν θά ἀποδώσουν, βεβαίως).
Ἡ Ἑλληνική οἰκονομία (καί ὄχι μόνον) θά παραμείνῃ στόν ἀσφυκτικό κλοιό τῶν δικτατόρων τῆς Ε.Ε εἰς τό διηνεκές……Ἄς μή περιμένουμε τίποτα καλλίτερο. Μπαίνουμε σέ «καραντίνα» μέ τίς ὑπογραφές καί τῶν τριῶν ὀσφυοκαμπτῶν (συνεπικουρούμενοι ἀπό τήν πρόεδρο τουφεκαλεύρη)  πού συναπεφάσισαν νά μᾶς ὑποδουλώσουν καί νά μᾶς ἐξαθλιώσουν ἔτι περισσότερο.
Δέν ἔχουμε τίποτα νά χάσουμε γι΄αὐτό δέν ὑποχωροῦμε. Δέν ὑπάρχει καί ὁδός διαφυγῆς.  Δέν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος.Μόνο ἐμπρός προχωροῦμε. Ἀλλοίμονο σ΄ αὐτούς πού ἔχουν πολλούς δρόμους νά ἀκολουθήσουν.
Συνεχίζουμε τόν ἀγῶνα, μέχρι τελικῆς πτώσεως. Εἴμαστε ἐλεύθεροι στήν καρδιά στήν ψυχή, στό μυαλό. Αὐτά δέν μποροῦν νά μᾶς τά πάρουν. 
Μινώταυρος